Friday, June 11, 2010

PEMBELAJARAN & PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

PENGENALAN
Corak pendidikan masa kini semestinya sudah banyak berubah jika dibandingkandengan sepuluh tahun yang lampau. Perkembangan teknologi maklumat membawaimplikasi yang besar terutamanya dalam konteks pendidikan. Konsep-konseppengajaran dan pembelajaran yang menjurus kepada penggunaan teknologi semakinmendapat perhatian institusi-institusi pendidikan di Malaysia terutamanya selepastahun 1993 apabila Kementerian Pendidikan dan MIMOS bekerjasamamemperkenalkan satu perisian yang dinamakan ComIL.

Pengajaran-Pembelajaran Bantuan Komputer adalah salah satu cara pemindahanpengetahuan atau maklumat yang semakin popular dikalangan para pendidik. SitiFatimah (2001) mendefinasikan Pengajaran-Pembelajaran Bantuan Komputer atau
PPBK sebagai perisian pendidikan dan latihan yang dibangunkan menggunakanbahasa pengaturcaraan (programming language), pengarangan dan pengaturcaraanmultimedia (multimedia authoring and programming) untuk mengajar dan belajar
sesuatu objek.. Alensi dan Trollip (1985) juga mengaitkan PPBK dengan penggunaankomputer untuk menyampaikan maklumat, melatih dan menilai prestasi pelajar.maklumat lanjut sila klik pada pengenalan diatas

Tuesday, May 25, 2010

KASIHNYA IBU MEMBAWA SERIBU RAHMAT BUATMU.....

BERDOLAH DAN BERBAKTILAH KEPADA MEREKA SEBELUM MEREKA MENGHEMBUSKAN NAFAS TERAKHIRNYA..

Wednesday, May 12, 2010

KRITERIA DALAM PEMILIHAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam melaksanakan pengajaran, guru sentiasa dikehendaki mengintegrasikan kemahiran - kemahiran generik seperti kemahiran belajar, kemahiran berfikir kreatif dan kritis, kemahiran teknologi maklumat dan kemahiran mentaksir dan menilai, supaya dikuasai oleh pelajar. Bagi mengendalikan pembelajaran berpusatkan pelajar dan berdaya fikir guru perlu menggunakan teknik-teknik pengurusan pembelajaran yang sesuai. Lain-lain prinsip pengajaran dan pembelajaran KBSR dan KBSM perlu diambil kira bagi memastikan pencapaian matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.maklumat lebih lanjut sila klik disini.

Wednesday, April 28, 2010

PENGURUSAN SUMBER

Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi semakin mempengaruhi pendidikan masa kini.pengurusan sumber yang terhasil amat berguna kepada manusia dalam semua espek kehidupan .oleh yang demikian sebagai guru perlu menguasai dan perlu didedahkan kepada pelbagai maklumat berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi,teknologi pendidikan dan sains perpustakaan.maklumat lanjut tentang pengurusan sumber anda bolek klik disini pengurusan sumber..